"Marc Teòric Referencial per a Aprendre a Aprendre"

MODELS PSICOPEDAGÒGICS DE REFERÈNCIA.

CONCEPTES IMPLICATS: (Idees bàsiques de...)

  • LA FONT PSICOLÒGICA:

    (de la Psicologia Evolutiva, la Psicologia Cognitiva i de l'Aprenentatge
    i Processament de la informació)

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98