Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, #Materials, Tecnologia, Mapa.
Bàsics, Components, Mecanismes, Màquines.
Materials
Per poder portar a terme qualsevol projecte, des d'els més elementals fins als més complexos, cal poder disposar de materials adients.
Entenem per materials bàsics aquells que es presenten en forma de planxes, barres, tubs, fils, teixits, pols, pastes, etc., de procedència natural o artificial, i amb els que podem fer estructures i tot tipus de peces.

A l'apartat de components estan inclosos els elements d'unió, elements de màquines i material d'electrònica.

Pàgines grogues
http://paginas-amarillas.finanzas.com/

*