Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, Materials, #Tecnologia, Mapa.
Energia, Transport, Construcció, Electrònica, Satèl.lits, Robòtica, Museus.
Tecnologia
Els coneixements tecnològics són molt diversos. Són molts els camps que abasta la tecnologia. En aquest sentit parlem de tecnologia alimentària, del transport, sanitària, d'arts gràfiques, electrònica, etc.
Motors electrics.
En un món desenvolupat la tecnologia ho és tot. Per poder mantenir una economia sanejada, s'han de produir tot tipus de béns, s'han de poder vendre i s'ha de poder competir en el  mercat global. Si no es disposa d'un bon nivell tecnològic, i això suposa haver de destinar un percentatge dels guanys a la investigació i desenvolupament de nous productes, haurem de vendre a un preu per sota dels nostres competidors i a la llarga tancar l'empresa.
*