Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, Nosaltres, Materials, #Tecnologia, Mapa.
Energia, #Transport, Construcció, Electrònica, Satèl.lits, Robòtica, Museus.
Ferrocarril, Automòbils, Camions, Motos, Tractors, Motors, Avions, Vaixells, Transport públic.
Història.

Transport


Bicicleta de Leonardo da Vinci.

Els mitjans de transport han fet avançar totes les civilitzacions. Sense ells no hi hauria comerç, ni s'haurien pogut compartir els coneixements científics ni la cultura.
*