Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, Portada, #Nosaltres, Materials, Tecnologia, Mapa.
Associacions, Documentació, Projectes, Treballs.
Nosaltres

Treballant a l'aula de tecnologia.


A l'Institut disposem de dues aules de tecnologia amb tots els equipaments necessaris per poder desenvolupar les activitats específiques, tant del curriculum de l'ESO com del batxillerat.
D'aquesta manera als dos tallers hi ha un trepant de columna i un armari amb totes les eines bàsiques per treballar la fusta i el metall.
Maquines de l'aula T1.
A més, es disposa d'equips especials d'electricitat, electrònica, pneumàtica i control de processos, en base a PLCs i SADEX.

Quant a màquines de producció disposem d'un torn de control numèric i una màquina per treballar el plàstic, d'emmotllament al buit.

Per tot això, estem preparats per fer front a qualsevol projecte tecnològic que surgeixi del treball que dia a dia fan els nostres alumnes.

*