Base matemàtica del sistema Criptogràfic RSA
           
       
   

S'escullen dos nombres primers p i q, i en calculem el seu producte
n = p *q.

Ens ajudarem d'un nou valor que és el valor que sóbté en calcular la funció PHI d'Euler del nombre públic n. Adonem-nos que aquest càlcul el podria intentar fer qualsevol, i que precisament aquest càlcul serà, en general molt difícil de realitzar. Aquí, si escollim nombres p i q "grans", és on fallaran les calculadores i els ordinadors per la complexitat del càlcul. En canvi, nosaltres, que coneixem els factors secrets p i q, el podrem calcular només fent el producte (p-1)*(q-1). Anomenem aquest valor phi.

Hem d'escollir un nombre e complint que el mcd( e,phi(n) )=1. Aquests nombres (e,n) seran el codi públic del sistema RSA.

Següent pas, càlcul de la clau privada (cal mantenir-la en secret).

Busquem d complint la següent condició

En resum:

  1. Si jo tinc un codi públic format per dos nombres (e,n), qui vulgui enviar-me un missatge, de manera que només jo el pugui llegir, ha de xifrar-me el seu missatge emprant aquest codi públic. Recordem e=enxifrador
  2. Jo tindré, a més a més, un nombre secret d, que serà la clau per a poder desxifrar els missatges que m'enviïn. Recordem d=desxifrador
  3. Els missatges, que són lletres, paraules, ... els hem d'entendre a partir d'ara com a nombres (recordem l'activitat on obteniem el codi ASCII de qualsevol lletra)
  4. Si una persona em vol enviar un missatge, per exemple, la lletra M, s'assigna a cada lletra un nombre. Recordem M=text pla
  5. El missatge que cal enviar correspon a fer l'operació i enviar-la per canals públics (encara que el missatge sigui interceptat ningú podrà desxifrar el missatge si no coneix la clau d ). Suposem que l'operació ens dona el resultat C. Recordem C=codi (el text xifrat)
  6. Jo en rebre el missatge soc l'única persona que el pot desxifrar fent l'operació

Si tens clars tots aquests nous conceptes podem passar a

l' activitat 1 de xifrar i desxifrar codis amb RSA