Gràfics diversos amb el full de càlcul
           
     
           
 
En aquestes pràctiques amb el full de càlcul apendrem com fer gràfics molt diversos      
 
  1. gràfis circulars
  2. gràfics de barres
  3. gràfics de línies
  4. gràfics de dispersió
  5. climogrames
  6. piràmides de població
  7. gràfics de funcions