BIBLIOGRAFIA
  
  Per la realització d´aquest treball hem consultat la bibliografia següent:
 • Alsina, Pep : CANÇONS I DANSES PER CELEBRAR LES FESTES.  Edit.Graó. Col·lecció Olla de Grills. Nos. 1, 2, 3 i 4.
 • Amades, Joan : COSTUMARI CATALÀ. Edicions 62. Barcelona. 1983. 
 • Gran Enciclopèdia Catalana. Diversos volums. Barcelona.
 • Diccionari Francès-Català. Edit VOX. Barcelona.
  
  I també hem utilitzat diferents programes:
 • Ami Pro (Aplicacions Lotus)
 • Paint Brush
 • Paint Shop Pro
 • Music (Departament d´Ensenyament)
 • Nestcape Composer
  
 
             Calendari        Solstici d'hivern       Solstici d'estiu      Altres