Material per l'ensenyament de l'Estadística



En fase d'el·laboració !!
 
 1. Un fragment de la sèrie de TV "Si primer ministre" amb una paròdia sobre com es poden manipular els qüestionaris.video
  (si no teniu el reproductor RealPlayer, el podeu agafar aquí)

  És una sèrie d'humor anglesa doblada per TV3.

  A l'escena (de 2 minuts) discuteixen dos secretaris del "primer ministre" sobre una proposta de fer obligatori el servei militar.

 2. Applet que mostra gràficament la mitjana i la mediana de 7 valors (que es poden moure )
 3. El diagrama de caixa (box plot)
 4. Applet que mostra com canvia l'histograma al variar l'amplada de les classes en que s'agrupen les dades
 5. L'anàlisi d'una variable amb full de càlcul (d'OpenOffice)
 6. Estadística amb dues variables:

 7. Unitat didàctica d'estadística pel batxillerat de Francesc Calvet
 8. L'estudi pràctic de la variació de la dispersió al agrupar les dades.
 9. L'inferència. L'exercici dels botons

 10. Dades:

 



Actualitzat l'abril de 2007
Enric Brasó i Campderrós 1990-2007