introducció-repàs idioma origen vincle
ESCOLA ca ESC Tema 4 Teoria Fraccions 1r ESO   Activitats T4 fraccions 1r ESO.docx   Problemes T4 fraccions 1r ESO    
teoria: la fracció i tipus es vitutor Concepto de fracción   Tipos de fracciones   
teoria: reduir i comparar es vitutor Reducir a común denominador. Comparar fracciones   
teoria: operar es vitutor Operaciones con fracciones    
repàs fr Sésamath parts fracció    
exercicis on line repàs fr Sésamath decimal/fracció    fracció d'un nombre   percentatge    problemes %   
exercicis on-line cat e. Brasó fraccions a la recta numèrica   
exercicis on-line cat d castell Nombres Rascionals, triar classificació, ordre, operacions o exercicis   
fraccions equivalents idioma origen vincle
estudiem les frac.equivalents cat CEIP J.Verdaguer Estudiem les fraccions equivalents 
saber si són equivalents cat CEIP J.Verdaguer Com saber si dues fraccions són equivalents 
Trobar fraccions equivalents cat CEIP J.Verdaguer Trobar fraccions equivalents a una donada 
Cerquem fraccions equivalents cat CEIP J.Verdaguer Cerquem fraccions equivalents 
fraccions equivalents cat IES La Mallola fraccions equivalents 
exercicis on-line es emathematics Frac.equivalents   
exercicis per baixar cat jclic fraccions  (part equivalents)
teoria es matematicas IES Fracciones equivalentes(imprimir en pdf)   
simplificar fraccions idioma origen vincle
exercicis on-line cat IES La Mallola Simplifica 
exercicis on-line repàs fr Sésamath simplificar    jocs dominó triomino   
exercicis on-line es emathematics Frac.irreductible   
exercicis per baixar cat Agustí Colell simplificar  (programa funciona amb XP)
teoria es matematicas IES Simplificar fracciones (imprimir en pdf)   
reduir a comú denominador idioma origen vincle
exercicis on-line es emathematics Reducció   
teoria es matematicas IES Reducir a común denominador las fracciones (imprimir en pdf)   
teoria i pràctica cat interm@tes Els jugadors de bàsquet 
ordenar i comparar idioma origen vincle
exercicis on-line cat IES La Mallola Compara 2 fraccions    Compara 2 fraccions amb temps   
exercicis on-line cat IES La Mallola Ordenar fraccions 1 (naturals)    Ordenar fraccions 1 (naturals)    Ordenar fraccions 1 (naturals)    Ordenar fraccions 4 (enters)    Ordenar fraccions 5 (enters)   
exercicis on-line es emathematics comparar   
exercicis on-line cat e. Brasó estimació   
exercicis per baixar català jclic fraccions (part ordenar)  
operacions + - * / idioma origen vincle
exercicis on-line cat J. Verdaguer entenguem la suma de fraccions   estudiem i practiquem sumes   
exercicis on-line cat J. Verdaguer fem sumes mateix denominador   fem sumes amb mcm   
resta cat CEIP J.Verdaguer Resta de fraccions amb mcm 
exercicis on-line cat IES La Mallola 9/4-5/48    
exercicis on-line cat IES La Mallola 24/4 + 28/3     5/6+72/6+8/4    4/7+54/6-4/5   
suma i resta cat interm@tes El cuiner i la suma de fraccions 
exercicis on-line es emathematics Sumar-restar   
exercicis per baixar WORD cat IES Castellbisbal Operar amb Fraccions1(W)     Operar amb Fraccions2(W)    
Operacions excel bàsic català ESC operacions bàsiques  (programa excel)
teoria es matematicas IES Sumar y restar fracciones (imprimir en pdf)   
exercicis on-line cat matematicas IES Sumar y restar fracciones (imprimir en pdf)   
producte idioma origen vincle
producte cat CEIP J.Verdaguer Una part d'una part.Com interpretem el producte de fraccions? 
producte cat interm@tes Producte de fraccions 
exercicis on-line cat IES La Mallola 18/8 . 9/5  
exercicis on-line es emathematics producte   
exercicis per baixar català Agustí Colell multiplicar (programa)
teoria es matematicas IES Producto de fracciones (imprimir en pdf)   
fracció inversa i generatriu idioma origen vincle
exercicis on-line fr Sésamath inverse d'un nombre   inverse d'un nombre fractionnaire   inverses    multiplier par l'inverse   
teoria i pràctica cat interm@tes Una beguda d'estiu 
exercicis on-line cat IES La Mallola fracció generatriu d'un nombre decimal 
exercicis on-line cat IES La Mallola fracció generatriu d'un nombre decimal periòdic pur 
exercicis on-line cat IES La Mallola fracció generatriu d'un nombre decimal periòdic mixte 
<
divisió idioma origen vincle
exercicis on-line cat IES La Mallola 48/28:36/12  
exercicis on-line fr Sésamath divisions de fractions, lien avec le produit   divisions de fractions (à trous)   divisions de fractions (à trous, bis)    divisions de fractions   notation en ligne et notation frationnaire  
exercicis on-line es emathematics Op.combinades   
exercicis per baixar català Agustí Colelldividir (programa)
teoria es matematicas IES Dividir fracciones (imprimir en pdf)   
Potències idioma origen vincle
exercicis on-line es> emathematics introducció    Producte    Divisió    Potència d'una potència   
operacions combinades idioma origen vincle
exercicis on-line fr Sésamath priorités opératoires   calculs (assistés)   calculs   
exercicis on-line cat IES La Mallola 6/2.48/6:48/6  
exercicis on-line cat IES La Mallola 10/9.14/8-3/72  48/2.6/4+36/15 
exercicis imprimir es thales.cica ejercicios con solución   
joc dominó es EDUCASTUR IES PRAVIA Imprimir joc dominó.pdf IES PRAVIA   
Unitat didàctica idioma origen vincle
Quadern Virtual cat clic-xtec QV   
Fraccions cat Jclic Fraccions . Eduardo Timón   
Fracciones positivas es i-matematicas Fracciones positivas ( Representación de fracciones, Equivalentes. Irreducibles, Orden en las fracciones, Sumas de fracciones, Productos de fracciones, Problemas, Fichas de trabajo)   
Fracciones negativas es i-matematicas Fracciones negativas ( Representación de fracciones negativas, Restas de fracciones negativas, Fichas de trabajo)   
cálculo mental es i-matematicas Cálculo mental con fracciones ( Representación, Ordenación, Explicaciones, Operaciones incluye potencias)   
Las Fracciones y sus ... es DESCARTES.mec La fracción y sus diferentes formas de representación    
Fracciones . es DESCARTES.mec Fracciones    
Elemental i de tot es averroes http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/12/05/0005/fracciones/menu.html   
Tema complet es Vitutor FRACCIONES   (esquema clicar l'apartat corresponent)
Tema bàsic es eltanque Fracciones  nivell bàsic
Tema llibre es librosvivos Fracciones  (del llibre)
Unitat didàctica es atenex Problemas con fracciones (Introducción, fracción como parte de la unidad, fracción como cociente de dos números, fracción como operador, porcentajes, proporciones, autoevaluación)  
Unitat didàctica es atenex Fracciones y números decimales (Introducción, ordenación y representación gráfica, de fracción a decimal, operaciones con decimales, aproximaciones, aumentos y disminuciones porcentuales, autoevaluación)  
Unitat didàctica es atenex Del número natural al número real (Introducción, significado y uso de los números, números irracionales, números reales, aproximaciones, errores, la recta real, intervalos de números reales, autoevaluación)  
Unitat didàctica ca ed@d U. Didàctica Fraccions 1r ESO  U. Didàctica Fraccions 2n ESO  U. Didàctica Els nombres Racionals 3r ESO
Repàs cat calaméo comença 
Repàs es calaméo comença 
Inici als Problemes cat ESC fes clic 
exercicis fraccions es matematicas IES Fracciones 1º ESO(imprimir en pdf)   
font webs i altres idioma origen i vincle
XTEC marques cat http://www.xtec.cat/~marques/eso/cicle2n/nombres.htm#fraccions
ZONA CLIC cat http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1291   http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1289
ZONA CLIC cat http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3486   http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3166
ZONA CLIC cat http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25
EDU365 cat http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/activitats.htm
E Brasó cat http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/recobriment/rec_eso.html#1   http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/recobriment/rec_eso.html#2
CRUÏLLA cat http://www.alumneseso.cruilla.cat/Matematiques_2.html (triar el llibre)
VITUTOR es Triar Fracciones i números racionales 
TOOMATES cat http://phobos.xtec.es/gromo/toomates.htm
IES TERRES DE PONENT cat http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/geni/catala/exercicis.html
i-matematicas es http://www.i-matematicas.com/Descartes/Libro/index.htm   
juntadeandalucia iesarroyo es http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/matematicas.htm   
GOBIERNODECANARIAS es http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/default.htm   
MATHENPOCHE.SESAMATH fr http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/menu.html   http://mathenpoche.sesamath.net/5eme/pages/menu.html
DESCARTES.CNICE.MEC es http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php?idioma=Castellano   
IES LA MALLOLA cat http://www.xtec.cat/ieslamallola/departaments/assignatures_mates_primer_eso.htm   
CE JACINT VERDAGUER cat http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/activitatmates.htm   
EMATHEMATICS uk - es http://www.emathematics.net/   
AMEJOR es http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=1&Itemid=8    
BBC uk http://www.bbc.co.uk/skillswise/   
321know.com usa http://www.aaaknow.com/     http://www.aaamatematicas.com/    
realmath. Applets fraccions de-en Pàgina alemana versió en anglès (molts applets)   
vadenumeros es Teoria senzilla sobre fraccions   
vadenumeros es Teoria senzilla sobre operacions amb fraccions   
vadenumeros es Teoria senzilla sobre decimals i fraccions generatrius i operacions combinades amb fraccions   
vadenumeros es Exercicis operacions i problemes amb fraccions   
C. San Buenaventura es Teoria i exercicis segons nivell. Triar cuadernillo 1(Pàg 6 i 7) o 2(Pàg 4 i 5) o 3 (Pàg 2-3 i 4)   
Descartes es Teoria i exercicis segons nivell. Triar 1 o 2 o 3    
cfapalaudemar cat Molt bàsic sobre fraccions. No hi ha operacions i és molt bo    
libros-pdf es Cal triar segons el que es vulgui aprendre. Interessant    
unizar.es es Per fer un repàs ràpid. A 1r cicle pàgines 1 i 2    
Autor: Enric Seguró i Capa           resolució mínima 1024 x 768 px