matemàtiques visuals

Cąlcul, proporcionalitat

Estimació

Estimació
captura pantalla del recurs

Applet en castellà que proposa exercicis d'estimació ràpida de problemes d'aritmètica.


Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Espanyol Recurs extern a aquesta web Projectable

 

Fraccions:

Fraccions i percentatges al cercle
i

Aquesta activitat retallable permet visualitzar i ordenar les fraccions simples i els percentatges corresponents.

 

Durada: 10 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Català Activitats manipulatives

 

 

Fraccions a la recta numčrica.

Applet que representa una fracció a la recta numčrica. Permet variar numerador i denominador. També s'indica la fracció com a nombre mixt.

  Durada: 10 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu Activitats imprimiblesConjunt d'applets de RealMath

Web amb més de 50 applets sobre els temes de fraccions, decimals i enters.

  Durada: 20 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable InteractiuDenominador comú

Applet de GeoGebra on es presenten dues fraccions com a part d'un quadrat una amb les divisions verticals i l'altre amb les divisions horitzontals, al superposar les representacions es visualitza una representació equivalent de les fraccions amb el denominador producte.

 

Durada: 10 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu

 

 

Conjunt d'applets d'Interactivate

Tres applets que relacionen el concepte de fracció com a part d'una figura amb la el concepte de fracció com a punt de la recta numèrica.

 

Durada: 20 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable Interactiu

 

Col·locació visual de les fraccions equivalents

Aquest applet de la web http://www.cut-the-knot.org permet visualitzar les fraccions equivalents.

  Durada: 20 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Recurs extern a aquesta web Projectable InteractiuNombres primers, factors i divisibilitat:

El garbell d'Eratņstenes.

Full amb els nombre naturals menors de 200 preparat per fer el garbell d“Eratņstenes i trobar els 47 primers primers.

 

Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu Activitats imprimibles Activitats manipulativesDibuixos seguint els primers.

Fulls per a jugar i memoritzar els nombres primers, la tasca consisteix en unir ordenadament els primers per obtenir la silueta d'un animal.

 Durada: 10 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Activitats imprimibles Activitats manipulativesEl "Mínim Dibuix Global" i el "Major Tros Comú".
Una interpretació del MCD i el MCD amb imatges.
Applet en que es treballa la construcció de dos dibuixos a partir de dos donats. Un que els contingui utilitzant els elements mínims i l'altre format amb el màxim d'elements comuns.

 

Durada: 30 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu Activitats imprimiblesProporcions i percentatges

Percentatges

Applet molt simple que permet visualitzar el concepte de percentatge lligat a un rectangle a la vegada que es mostra la proporció corresponent

Durada: 10 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu
El problema de les aixetes

Resolució gràfica del classic problema de dues aixetes omplint un dipòsit.

Durada: 20 minuts Nivell: 1r i 2n d'ESO Idioma: Catalą Projectable Interactiu

 

 

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions