Educació visual i plàstica a través de l'art contemporani

 

Buidat del nou currículum (Decret 143/2007, de 26 de juny)

Marc de l'art postmodern

 

Consideracions per a l'avaluació

Consideracions curriculars postmodernes Bibliografia comentada
   
 
ITINERARIS DE TREBALL A L'AULA

Aquest web ofereix al professorat i l’alumnat de visual i plàstica d'ESO i batxillerat artístic cinc itineraris de treball a partir de referents artístics contemporanis.

Cada itinerari compta amb l’anàlisi exhaustiva en forma de fitxes de cadascuna de les manifestacions artístiques triades alhora que proposa pautes didàctiques per tal de vincular el treball de l’aula als contextos socials i culturals de l’actualitat.

L’enfocament metodològic destaca el paper de l’educació artística com a mitjà de coneixement a través de l’exploració sensorial, conceptual, procedimental i en el temps, alhora que incorpora alguns dels eixos fonamentals del currículum postmodern, com la cultura visual, la interculturalitat, les noves tecnologies i la interdisciplinaritat.

Els continguts del web han estat desenvolupats gràcies a una llicència d'estudis retribuïda atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2006/2007 titulada: Recorregut iconogràfic per l'art contemporani i la seva incidència en l'actual currículum d'educació visual i plàstica, elaborada per Eloïsa Valero Antón.

El web s'està actualitzant amb les aportacions d'un grup de treball de L'ICE de la URV format per professors de secundària format per: Laura Anguela, Marta Badia, Gerard Balcells, Montserrat Filella, Elena Martínez, Magda Murillo, Lídia Pérez, Dolors Requena, Xavier Riba, Gemma Ribas, Thais Salvat i Eloïsa Valero.

 

contacta

  La cadira
 
   
  La banyera
 
   
  Els arbres
 
   
  El gos
 
   
  Empremtes del cos