La resposta imprevista (Magritte)


A l'aulaLlibres L'objecte d'estudi de la Sociologia és la SOCIETAT. Però, què és la societat? Un sistema social? Un sistema d'nteracció? Un ordre moral? Un sistema d'espais socials?
Una definició molt senzilla i útil és la que ens ofereix Joan ESTRUCH a La mirada del sociòleg: "la societat és la nostra experiència amb la gent que ens envolta".