Al començar
 
D'entrada farem una prova per veure que és, ara, l'Art per nosaltres.

Després aprendrem una manera, que és un mètode, de mirar les obres, procurant treure'n profit d'elles, copsant el que porten dins.

Seguirem veient alguns temes que giren al voltant de l'Art, com l'estil, l'artista, el pas del temps...

Llavors ja podrem endinsar-nos en les tres arts que han estat més reconegudes:

primer, la Pintura, que no és mou i té un punt de vista també immòbil des d'on es té la millor visió;

segon, l'Escultura, que no és mou però requereix que l'espectador ho faci, per copsar els diferents punts de vista de l'obra;

i acabarem amb l'Arquitectura que cal veure per fora i recorrer per dins, canviant a cada moment els punts de vista.

Les activitats i el vocabulari ens ajudaran a completar el sentit del que anirem veient.