tapis

TAPIS DE LA CREACIÓ. Catedral de Girona.

Catalogació

Anàlisi material Descripció Composició i estructura Context Síntesi links