El Pavelló de la República a l'Exposició de Paris de 1937...

Descripció
Estructura
Significat
Més informació
Veure el quadre gran
Continuar

...Va ser un mitjà de propaganda anti-nacionalista en plena guerra civil. Picasso havia acceptat fer un MURAL; el tema va ser motivat per la destrucció de Guernica,bombardegada el 26 d'abril d'aquell any per avions alemanys, aliats dels nacionals.

Picasso el va donar, per un preu simbòlic, al Govern de la República, i va quedar dipositat al Museu d'Art Modern, a Nova York. El quadre va arribar a Espanya, després dels canvis polítics, el 1981.