¿Què hi ha al GUERNICA?

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran
Una habitació fosca, allargada,amb una porta entreoberta a la dreta,un llum de bombeta al sostre, on hi ha unes dones,en diferents situacions,el cap i els braços d'un home,un cavall, un colom i un toro. Al GUERNICA hi ha quatre moments diferents.