¿QUINS SÓN ELS ELEMENTS QUE ESTRUCTUREN EL GUERNICA?

Descripció
Context
Significat
Més informació
¿Per què es va pintar?
Veure el quadre gran

Ens ha anat bé dividir-lo en QUATRE PARTS: hi ha COMPARTIMENTACIÓ. També hi ha CONTRAST, CENTRALITAT I ESQUINÇAMENT DE L'ESPAI. L'ESQUELET ESTRUCTURAL HO MOSTRA PLÀSTICAMENT.