L'ESPAI està ESQUINÇAT i DESPLAÇAT:

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

L'arribada de la dona de la llàntia ESBERLA els murs, hi posa un ESPAI NOU que no hi era, EIXAMPLA l'habitació i mou cap a la dreta el lloc on hi ha la que es crema. Ara cal passar a veure l'esquelet estructural.