Per a saber més sobre el quadre:

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

Entre les moltes publicacions que hi ha, tenen caràcter introductori les seguents:

ARNHEIM,El Guernica de Picasso. Génesis de una pintura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

CHIPP, El Guernica de Picasso. Historia, Transformaciones, Significados. Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1991.

La documentació usada s'ha extret de:

CHORDÁ: Aprendiendo a Mirar el Arte. Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 1993. Distribuciones Pórtico: Muñoz Seca, 5, Zaragoza (50080), Tel. 976-557039/357007, fax 976/353226.