S'ha dividit el quadre en QUATRE PARTS.

Inici
Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

Hi ha COMPARTIMENTACIÓ: són, dins la UNITAT de la composició, tres MOMENTS DIFERENTS; dominats pel llum elèctric..., (1) el toro i els éssers sofrents que l'acompanyen, (2) el cavall, (3) la que es crema. I, es completa amb (4) l'àmbit que il.lumina la llàntia, on hi ha la dona que la porta i la que corre cap a ella.