El toro estŕ pletňric, té molta vitalitat:

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

El seu morro és agressiu, la seva llengua un punxó, se li veuen bé els seus testicles.

S'envolta d'éssers plens de patiment, com el colom.