El CENTRE és a la LLÀNTIA.

Descripció
Estructura
Context
Significat
Més informació
Veure el quadre gran

Les línies més fortes convergeixen allà: la taula, la dona que corre, els efectes de llum, tot la fa destacar.

Encara hi ha més idees.