Anterior

Les dones apareixen en la història de les matemàtiques ja en l'antiguitat, i fan avui una activitat matemàtica més gran que mai. Llavors, per què no es mencionen dones matemàtiques anteriors al segle XX? La raó es un conjunt de barreres social i culturalment imposades, entre les quals podríem citar:
 • Actituds negatives no només sobre el seu talent científic (per posar alguns exemples de personatges de molta influència intel·lectual, val dir que el filòsof Kant deia que era tan possible que una dona tingués barba com que sentís preocupació per la geometria, i el matemàtic De Morgan considerava les dones febles i sense preparació física per a activitats científiques), sinó també sobre la utilitat que les hi podrien portar les matemàtiques (van aparèixer fins i tot dades mèdiques mostrant que una dona que pensés massa podia patir desviacions de la sang des de l'aparell reproductor cap al cervell)
 • Dificultats per aconseguir una educació matemàtica (en el passat, potser degut al paper social que li van imposar sempre, va ser estrany que una dona pensés en iniciar el difícil camí d'arribar a prendre contacte amb matemàtiques superiors; fins després de la 1a guerra mundial, era normal que la dona no pogués accedir a llocs universitaris)
 • Manca de recolzament i comprensió per rellevar la dona de les feines quotidianes (la recerca matemàtica sempre ha exigit grans dosis de temps; penseu, llavors, en el paper històric de les dones, portat al seu màxim en el passat: criar fills, cuinar, cosir, etc.)

 • Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Hypatia de Alexandria va néixer l'any 370 dC. El seu pare, Teó d'Alexandria, dedicat completament a la recomposició de les més celebrades obres científiques, la va iniciar molt aviat al món de les matemàtiques i la va convertir en professora de l'Escola d'Alexandria, on a més de matemàtiques explicava doctrines filosòfiques i va arribar fins i tot a ser la directora. L'any 415, però, va ser víctima d'una multitud de cristians que, alentits pel bisbe de la ciutat, la van martiritzar fins a matar-la al carrer, arribant al punt de maltractar el seu cos després de morta.

  Hypatia de Alejandría María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Casada als 19 anys amb el marqués de Chatelet, 11 anys més gran que ella i militar de professió, es pot dir que Emilie du Chatelet, apart els seus freqüents enamoraments (amb Voltaire, Maupertuis, el poeta Saint Lambert, de qui va tenir un fill als 43 anys, etc.) va dedicar sa vida a l'estudi i foment de les activitats científiques. Unida sentimental i intel·lectualment amb Voltaire durant uns quants anys, a qui va alliberar de ser empresonat a la Bastilla amagant-lo a la residència que el marqués tenia a Cirey, i gran estudiosa de Newton i Leibniz, va mantenir constants contactes amb els més prestigiosos matemàtics de la seva època (Bernouilli, Maupertuis, Clairaut, Euler,...) als quals reunia sovint a Carey.
  • La seva contribució científica més important va ser la traducció del llatí al francès dels Principia Mathematica de Newton, els quals feien caure les teories de Ptolomeo sobre les lleis de l'univers i són considerats per molts com el llibre de més importància científica que mai ha estat escrit, per a la qual cosa va necessitar, naturalment, instruir-se notablement en geometria i astronomia.

  Emilie du Chatelet Hypatia de Alejandría Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Pubilla d'una família de 20 fills, Maria Agnesi va néixer a Milà l'any 1718. Es va destacar aviat com a noia prodigi: A més de l'italià, als 5 anys recitava versos en francès, als 9 dominava el llatí, i poc després, el grec, l'alemà i l'hebreu. Alentida pel seu pare, va aprendre des de jove ciència i filosofia, i als 20 anys, ja li van publicar el seu primer llibre, Proposicions filosòfiques, on explicava els problemes de filosofia natural que apareixien com a temes de les tertúlies científic-filosòfiques habituals de l'època, tales com els de la naturalesa de la calor, del vent, de la duresa dels cossos, etc.
  • També va fer l'esforç d'instruir als seus germans, experiència que la va portar a escriure un llibre de text per a joves, Institucions analítiques a l'ús dels joves italians, amb el qual es guanyar un merescut reconeixement general. En ell explicava propietats de les corbes emprant el càlcul: descobria els seus màxims, mínims, punts d'inflexió, tangents, etc. Hem de destacar el seu estudi sobre una corba de tercer grau, corba de la bruixa o corba d'Agnesi , similar al bord d'un mantó amb el qual cobríssim una moneda.
  • Víctima de l'adversitat (la seva mare va morir quan ella tenia 14 anys, només 4 dels seus germans van superar els 30 anys,...), als 34 anys va morir el seu pare, i ella es va tancar a un convent.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Hypatia de Alejandría Mary Somerville Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Nascuda a París l'any 1776, Sophie Germain era filla d'un diputat de bona posició econòmica, la qual cosa li va permetre disposar a casa seva d'una bona biblioteca. De petita ja estudiava matemàtiques a soles. Als 18 anys, va aconseguir uns apunts de Lagrange (matemàtic e il·lustre professor de l'Escola Politècnica) i, tement que aquest menyspreés les seves idees pel fet de ser dona, li va trametre els seus comentaris signant-los amb el pseudònim masculí A. A. Leblanc. Lagrange va elogiar tales comentaris i va insistir a conèixer l'alumne del pseudònim; arrel d'això, es va convertir en el seu guia i la va introduir a tertúlies científiques. Una cosa similar li va succeir amb Gauss (un dels més bons matemàtics de tots els temps), amb qui va mantenir correspondència durant anys amagant-se sota el mateix pseudònim; finalment, aquest va recomanar la Universitat de Gotinga, on ell era professor, que l'anomenessin "doctora honoris causa".
  • Els seus treballs més coneguts són una demostració parcial de l'últim teorema de Fermat, i una teoria sobre l'elasticitat que li va suposar el premi de l'Acadèmia de Ciències i l'admissió en ella; era la primera dona que arribava a membre de l'Acadèmia! Avui, a París, un col·legi, un carrer i un hotel porten el seu nom.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Hypatia de Alejandría Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Mary Somerville (1780-1872) es un exemple sense igual de vocació i conformisme. Mare de 6 fills i dedicada de ple a les feines domèstiques, el seu pare va fer l'impossible per evitar que estudiés, i de fet no va començar a fer-ho fins que es va quedar vídua del seu primer marit.
  • Va arribar a les seves mans el Tractat de mecànica celeste de Laplace i va acabar traduint-lo a l'anglès; però, per entendre les matemàtiques en ell contingudes, amb una voluntat de ferro, va dedicar el poc temps de què disposava a estudiar primer els Elements d'Euclides i un tractat d'àlgebra.
  • Va editar també un llibre sobre la relació entre les diferents ciències físiques, el qual va tenir una molt bona rebuda.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Hypatia de Alejandría Nightingale Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Filla del poeta Lord Byron, Ada Lovelace va dedicar la seva curta vida (1815-1852) a la promoció i defensa de Charles Babbage, l'inventor de la màquina analítica (origen de les computadores modernes, que utilitzava targetes perforades i podia ser ja programada i dotada de la capacitat de memoritzar) el qual va viure obertament enfrontat a la Royal Society (organisme anglès integrat per famosos científics de l'època). A més, va treballar amb De Morgan i Babbage en teoria de les probabilitats.
  • En el seu honor, ADA és el nom d'un llenguatge de programació, i ella mateixa és coneguda com a la primera programadora de la història.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace Hypatia de Alejandría Sofía Kovalevskaia Emmy Noether
  • Florence Nightingale (1820-1910), infermera durant molts anys en hospitals de guerra, va ser la gran especialista en estadística aplicada a las necessitats mèdiques. Els seus estudis van permetre, cap al mig del segle XIX, establir un sistema científic d'avaluació de taxes de mortalitat. Va treballar amb Adolphe Quetelet, considerat el pare de l'estadística científica, i va ser una lluitadora incansable per la dignificació del paper de las matemàtiques aplicades, arribant fins i tot a oferir un suma de 2000 lliures a la Universitat d'Oxford, si es creava amb ella una càtedra d'estadística aplicada. Una neboda seva, del mateix nom que ella, va continuar els seus passos, va fundar el Departament de Bioestadística de la Universitat de Califòrnia i li va fer una campanya de recuperació d'imatge de dona apassionada per l'estadística.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace nightingale Hypatia de Alejandría Emmy Noether
  • Sonya Kovalevsky, l'autèntic nom de la qual era Sofia Kovalevskaia, va néixer a Rússia l'any 1850. Als 18 anys, amb la idea de fugir de la dominació familiar i continuar estudis a algun país més progressista, es va casar amb un estudiant de paleontologia, Vladimir Kovalevski, que tenia intencions d'anar a estudiar a Alemanya. A Heidelberg, gràcies a la intervenció personal de Kirchoff, la van acceptar com a estudiant de la Universitat. Allà va tenir notícies de l'elevada reputació de Karl Weierstrass, professor d'Anàlisi Matemàtic de la Universitat de Berlín, i se'n va anar a estudiar amb ell. Va fer treballs de recerca sobre equacions en derivades parcials, integrals abelianes y els anells de Saturn, i va obtenir el doctorat l'any 1874, essent precisament Weierstrass el seu director de tesi. Llavors, el mateix Weierstrass va fer intents per què li donessin algun lloc de professora universitària, però no ho va aconseguir. Alguns anys després, Mittag-Lefler, que també havia estudiat amb Weierstrass, li va aconseguir un lloc de professora d'Anàlisi Matemàtic a la Universitat d'Estocolm, la qual cosa trencava esquemes per a una dona d'aquell temps.
  • A Estocolm va escriure el treball Sobre la rotació d'un sòlid entorn d'un punt fix, el qual li va suposar el premi Bordin de l'Acadèmia de Ciències francesa; així, es va convertir en la segona dona de la història en obtenir aquest premi.

  Emilie du Chatelet María Agnesi Sophie Germain Mary Somerville Ada Lovelace Nightingale Sofía Kovalevskaia Hypatia de Alejandría
  • Emmy Noether (1882-1935) va ser una de les grans especialistes d'àlgebra del segle XX; segons va publicar Albert Einstein, va descobrir mètodes que van resultar transcendentals per a les generacions de matemàtics subsegüents i va contribuir a aclarir certs conceptes que després ell mateix va necessitar en desenvolupar la seva Teoría general de la relatividad. Va treballar amb Félix Klein i amb David Hilbert, mestre i deixeble que eren ja en els primers anys del segle XX dos dels matemàtics de més prestigi, i amb Hermann Weyl, amb qui va aprofondir estudis en una de les àrees més abstractes de les matemàtiques: l'àlgebra no conmutativa. Hi ha una estructura algebraica, la d' anell noetherià, que porta el seu nom.
  • Després de varis intents infruictuosos, l'any 1919 se li va assignar un lloc de professora a la Universidad de Gotinga, i quan amb la revolució de 1933 els nazis van aconseguir el poder, essent d'ascendència jueva, va haver d'emigrar i es va refugiar als EE.UU. Malgrat haver estat ignorada durant anys per la comunitat matemàtica, en el Primer Congrés Internacional d'Història de les Matemàtiques, cel·lebrat a Sant Feliu de Guíxols, es va fer un reconeixement públic de les seves aportacions.
  Anterior Inicio de página
  [Dades personals] [Matèries] [Materials didàctics] [Curiostats] [Descàrregues] [Enllaços d'interès] [Humor, Cites,...]

  Copyright (c) 2001 Francisco Gonzàlez Majàn
  fgonzalezmaj@uoc.edu