QUADERNS DE FILOSOFIA

LA WEB QUE EN LLIURA L'EDICIÓ GRATUÏTA

                  
        


*La filosofia que es desplega en els quaderns


*Llistat de quaderns de filosofia


*F. Graell i Deniel
  DARRER  QUADERN  PUBLICAT  ABRIL 2022

FILOSOFIA DEL LLENGUATGE


NOVES EDICIONS (DESEMBRE 2021 MARÇ 2022)

DELS QUADERNS  26, 27, 29, 32, 33.


QUADERNS DE FILOSOFIA fa durant els anys 2020-2022 una nova edició de tots els números, que no són de tema de filosofia de la ciència, per tal d'uniformitzar-ne les expressions.

Número anterior publicat nou AMOR I BENEFICI, octubre 2021.


         Han sortit les noves edicions de Quaderns de Filosofia 12, 19 i 20.


         Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl (diferents capítols).

                                        ______________________________________


Ja hi ha Quaderns de filosofia 54 amb el títol:

      Cop d'ull al galvanisme i a la pila voltaica. Escrits de filosofia de la ciència.

                                       ______________________________________També s'ha reeditat Quaderns de filosofia 15-17 amb el títol:

                                                        El pendent de l'ésser.

                                      ______________________________________


I la 4ª edició de Quaderns de filosofia 21 La qüestió nacional.

 

____________________________________________________________________________