QUADERNS DE FILOSOFIA

LA WEB QUE EN LLIURA L'EDICIÓ GRATUÏTA

                  
        


*La filosofia que es desplega en els quaderns


*Llistat de quaderns de filosofia


*F. Graell i DenielNOU QUADERN MAIG 2023

                            SIGNE I SÍMBOL QF58
QUADERNS DE FILOSOFIA es manté com una col·lecció que va reeditant els diferent escrits a mesura que s'hi incorpora alguna novetat.


DARRERS  QUADERNS  PUBLICATS

 UNA INTERPRETACIÓ DE LA INTENSITAT ELÈCTRICA DES DELS TREBALLS D'AMPÈRE

  DESEMBRE 2022

FILOSOFIA DEL LLENGUATGE ABRIL 2022

 AMOR I BENEFICI, OCTUBRE 2021.


         Han sortit les noves edicions de Quaderns de Filosofia 12, 19 i 20.


         Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl (diferents capítols).

                                        ______________________________________


Ja hi ha Quaderns de filosofia 54 amb el títol:

      Cop d'ull al galvanisme i a la pila voltaica. Escrits de filosofia de la ciència.

                                       ______________________________________També s'ha reeditat Quaderns de filosofia 15-17 amb el títol:

                                                        El finit de l'ésser.

                                      ______________________________________


I la 4ª edició de Quaderns de filosofia 21 La qüestió nacional.

 

____________________________________________________________________________