QUADERNS DE FILOSOFIA

LA WEB QUE EN LLIURA L'EDICIÓ GRATUÏTA

                  
        


*La filosofia que es desplega en els quaderns


*Llistat de quaderns de filosofia


*F. Graell i DenielNOU

UNA INTERPRETACIÓ DE LA INTENSITAT ELÈCTRICA DES DELS TREBALLS D'AMPÈRE

  QUADERN 57 desembre 2022
QUADERNS DE FILOSOFIA  ha fet una nova edició de tots els números que no són de filosofia de la ciència durant els anys 2020-2022

DARRERS  QUADERNS  PUBLICATS 

FILOSOFIA DEL LLENGUATGE ABRIL 2022

 AMOR I BENEFICI, OCTUBRE 2021.


         Han sortit les noves edicions de Quaderns de Filosofia 12, 19 i 20.


         Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl (diferents capítols).

                                        ______________________________________


Ja hi ha Quaderns de filosofia 54 amb el títol:

      Cop d'ull al galvanisme i a la pila voltaica. Escrits de filosofia de la ciència.

                                       ______________________________________També s'ha reeditat Quaderns de filosofia 15-17 amb el títol:

                                                        El pendent de l'ésser.

                                      ______________________________________


I la 4ª edició de Quaderns de filosofia 21 La qüestió nacional.

 

____________________________________________________________________________