QUADERNS DE FILOSOFIA


1. Sobre l’ús del mot ‘bo’, 3ª edició juny 2020.

QF-1

2. Entre el dubte i la certesa, el poder i la llibertat, 7ª edició desembre 2023.

QF-2

3. Sobre les concepcions aritmetitzants dels nombres

irracionals, 3ª edició juliol 2023 .

QF-3

4. En quina accepció els grecs demostraren la incommensurabilitat?, agost 2023.

QF-4

5. Lectures preliminars de filosofia, 4ª edició juliol 2020.

QF-5

6. El temps i el moviment natural, 4ªedició juny 2024.

QF-6

7. Consideracions sobre el llenguatge del llibre X dels

 Elements, desembre 2023.

QF-7

8. La subjectivitat, el cogito i allò real, 3ª edició agost 2020.

QF-8

9. La recerca del bo com a correcte. Benefici mutu i benefici

propi, 7ª edició agost 2020.

QF-9

10. Notes a propòsit de la causa i de l’efecte, 2ª edició juny 2020.

QF-10

11. La proporció d’Èudox i la generalització de la proporció,

2ª edició novembre 2023.

QF-11

12. Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl. Part primera: La tesi de l’actitud natural i la seva desconnexió, 2ª edició juny 2021.

QF-12

13. Propostes en ocasió del cos i de les passions, 4ª edició desembre 2020.

QF-13

14. Anotacions marginals als Principia Mathematica de

 Newton. Estudis de filosofia de la ciència, 3ª edició juliol 2022.

QF-14

15-17. El finit de l'ésser, 8ª edició maig 2024.

QF-15-17

18. Sobre els límits d’acord amb l’obra de Cauchy, 2ª edició gener 2017.

QF-18

19. Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl. Part segona: Consciència i realitat natural, juny 2021.QF-19

20. Sobre la meditació fenomenològica fonamental de Husserl. Part tercera: La regió de la consciència pura i les reduccions transcendentals, 2ª edició juny 2020.

QF-20

21. La qüestió nacional. Nous esborranys per a avui, 4ª edició: març 2021.

QF-21

22. La llum i els colors. Unes aproximacions elementals,

2ª edició abril 2018.

QF-22

23. Introducció a l’estètica. Esbossos d’una teoria de l’art i de la bellesa, 2ª edició maig 2018.

QF-23

24. Apunts de l’ús lingüístic per a la definició dels diferencials i de les derivades en Cauchy i Weierstrass, 2ª edició març 2017.

QF-24

25. La saviesa, la fe i l’infinit, 3ª edició gener 2021.

QF-25

26. A propòsit de la política, la democràcia i la justícia,

4ª edició desembre 2021.

QF-26

27. Entre les raons bàsiques i el llenguatge genèric, 4ªedició febrer 2022.

QF-27

28.  Unes indicacions preliminars des de l'Almagest. Escrits de filosofia de la ciència, 3ª edició abril 2024.

QF-28

29. El llibre El Callat de Joan Vinyoli i el referent ontològic, 2ª edició març 2022.

QF-29

30.Un exercici crític a propòsit de l'inconscient freudià, 2ª edició abril 2022.

QF-30

31. La unitat i el nombre. Una introducció a l'aritmètica,

2ª edició; juny 2019.

QF-31

32. La història, la bona nova i la conversió. Una recerca de filosofia, 2ª edició març 2022.

QF-32

33. Una realitat anticipada, la festa, la promoció d'un sí. Una recerca de filosofia, 2ª edició març 2022.

QF-33

34. Notes de lectura de filosofia de la ciència (Popper, Lakatos, Fayerabend), 2ª edició: abril 2018.

QF-34


35. Estudis sobre la comunicació. Llenguatge, acció comunicativa i nous mitjans, 3ª edició maig 2022.

QF-35

36. Introducció a la geometria euclidiana. Apunts per a una filosofia de l'espai, 2ª edició juny 2022.

QF-36

37. Hermenèutica i filosofia, 2ª edició setembre 2022

QF-37

38. Temps i moviment. Una introducció a la cinemàtica, 2ª  edició març 2019.

QF-38

39. La qüestió nacional. Annexos, 2ª edició setembre 2022.

QF-39

40. Tres exemples d'estàtica. Aproximacions de filosofia de la ciència, gener 2015.

QF-40

41. Una aproximació a la força. Estudis de filosofia de la

 ciència, 2ª edició juny 2019.

QF-41

42. Lectures i comentaris al Bagavad-Gita, 2ª edició agost 2022.

QF-42

43. Observant el cel amb l'esfera armil·lar. Escrits de filosofia de la ciència, 2ª edició abril 2024.

QF-43

44. A l'entorn de la passa heliocèntrica de Copèrnic, abril 2016.

QF-44

45. La raó de temps entre moviments pendulars i lliures en l'Horologium oscillatorium de Christiaan Huygens, setembre 2016.

QF-45

46. L'obra pictòrica com a representació. Des de l'expressió representadada a l'expressió de l'artista, octubre 2022.

QF-46

47. Drets i deures. 3ª edició febrer 2022

QF-47

48. Esbossos sobre electricitat (1600-1785). Escrits de filosofia de la ciència (Part primera), octubre 2017.

QF-48

49. Esbossos sobre electricitat (1600-1785). Escrits de filosofia de la ciència (Part segona), octubre 2017.

QF-49

50. Introducció a la filosofia, 4ª edició octubre 2022.

QF-50

51. L'aproximació quantitativa de Coulomb al fenomen elèctric. Estudis de filosofia de la ciència, maig 2019.

QF-51

52. Dos assaigs de mecànica newtoniana. Escrits de filosofia de la ciència, desembre 2019.

QF-52

53. Resums i acotacions de lectura a Sein und Zeit de Martin Heidegger. La secció primera §§ 1-44, 2ª edició juliol 2023.

QF-53

54. Cop d'ull al galvanisme i a la pila voltaica. Escrits de filosofia de la ciència, juny 2021..

QF-54

55. Amor i benefici, octubre 2021.

QF-55

56. Filosofia del llenguatge, abril 2022.

QF-56

57. Una interpretació de la intensitat elèctrica des dels treballs d'Ampère. Escrits de filosofia de la ciència, desembre 2022.

QF-57

58. Signe i símbol, maig 2023.

QF-58

59. Una noció de vector en l'espai tridimensional, febrer 2024.

QF-59

60. Apunts de lectura sobre l'amor, maig 2024

QF-60