Torna a Fes lliscar la fitxa

Empènyer el mig penic! És un joc d'origen anglès descendent del joc del Tejo. S'hi sol jugar a les tavernes amb monedes de mig penic. Ja es practicava des del segle XV, quan es jugava amb monedes de 4 penics. Podeu llegir en castellà algunes tècniques i mots relacionats amb el joc, concretar les regles i veure alguns taulers a tafisa.net.
El joc que veieu a la foto ha estat construït per l'Hicham, un alumne de 6è de l'escola Ginesta.

Què necessites?
Com es construeix?
 1. Es marquen 10 línies paral·leles, separades entre elles uns 3 o 4 cm (en funció de la mida de les arandel·les). La primera línia ha d'estar a uns 20 cm de la part inferior del tauler.
 2. En els dos laterals del tauler hem de pintar una columna de color negre on anotarem els punts.
 3. Al final del tauler hi superposem un tros de fusta d'un 3 cm d'altura i mig centímetre de gruix (que podem haver retallat prèviament del mateix tros de fusta inicial) per a fer que les arandel·les rebotin si les llancem amb massa força.
 4. Cada una de les ratlles paral·leles s'han de "buidar" amb l'ajuda d'un cúter, com si fèssim un solc. Això servirà per a determinar si les arandel·les que llancem durant el joc estant tocant la línia o no, perquè hi podrem fer passar una altra arandel·la.
Com es juga?
 1. Cada un dels 9 espais que hi ha entre les 10 línies paral·leles, és diu llit.
 2. L'objectiu del joc és aconseguir col·locar en els diferents torns, tres mig penics en cada un dels llits.
 3. En cada torn, cada participant disposa de cinc mitjos penics per a conseguir anar-los col·locant en els diferent llits. Cada jugador/a va anotant la seva puntuació amb guix, en el marge lateral pintat de negre: així si aconsegueix col·locar un penic en el segon llit anotarà en la columna que li correspongui, un 1 a l'altura del segon llit.
 4. Els llançaments s'efectuen de la següent manera: els penics es col·loquen en l'extrem inferior del tauler, deixant-los sobresortir una mica. Amb el taló de la mà o amb l'índex, s'empenyen per a dirigir-los cap als llits.
 5. Quan un participant ja ha col·locat tres vegades un penic en un llit ja no pot tornar-ho a fer i si ho fa li dóna el punt aconseguit a l'adversari.
 6. Els penics poden rebotar en el fons del tauler i empènyer altres penics.
 7. Si queden sobre una línia, no es puntua. La manera de comprovar-ho en un tauler original, és fent passar un altre penic pel solc que hi ha a la línia de cada llit.
 8. Guanya el jugador/a que col·loca tres mitjos penics en tots els llits abans que l'adversari.
Shove ha' penny