Torna a Inici
Aquesta secció pretén ser una base de dades o un llistat de diversos materials que es poden utilitzar en la fabricació de jocs de taula i de carrer. Molts ja us hauran passat pel cap d'utilitzar-los però d'altres segur que us sorprenen. Només es tracta de mirar les coses que us envolten amb una mirada diferent.

Origen escolar: a les escoles també es generen un tipus de residus molt concrets i amb unes aplicacions ben útils. També la cuina escolar pot ser una font inacabable de materials de rebuig.

Origen natural: a la platja, al bosc o als jardins podem trobar diversos materials de rebuig que ens poden ser molt útils en la construcció de jocs.

Molts d'ells els trobareu ja transformats i utilitzats en els diferents apartats d'aquesta web; d'altres són propostes encara no explotades però amb moltes potencialitats, que a mesura que es vagi ampliant la pàgina anireu trobant ja convertits en fitxes de joc.

Per tal d'organitzar una mica la gran quantitat de materials que ens ofereix l'entorn més proper, els trobareu agrupats en quatre grans famílies:

Origen industrial: són tots aquells materials de rebuig que s'originen en fàbriques o grans magatzems.

Origen domèstic: Tot aquells material de rebuig que es genera a les cases: envasos, taps de diferents materials...

Tipus de materials