Aualé

Els jocs de mancala, són una de les famíles de jocs més estesa arreu del món. Les variants es comptabilitzen per centenars. Es pot jugar a terra fent els forats a la sorre però també hi ha taulell tallats que són autèntiques obres d'art. Des de Reciclajoc, ens basarem en la utiització de les oueres per a construir aquest tipus de jocs. Es caracteritzen per dos trets principals:

  1. Els taulers estan formats per rengleres de forats.
  2. Quan movem una peça parlem de sembrar:collir les peces d'un forat i depositar-les d'una en una en els forats contiguos.
Jocs de Mancala