Torna a Jocs de mancala
L'aualé, és un dels jocs més coneguts de la família dels jocs de mancala: aqust jocs que consisteixen en sembrar llavors ens uns forats. Es juga, principalment a l'Africa Occidental i a les Antilles. Pot ser un bon joc per a terballar la concentració i el càlcul amb els nens i nenes.
Què necessites?
Com es construeix?
 1. Retallem la part superior de la ouera (la tapa)
 2. La decorem i la vernissem per evitar tacar-nos les mans quan anem jugant. Deixeu-la assecar.
 3. Col·loqueu 4 cigrons en cada forat.
Com es juga?
 1. Comencem amb les peces posades com en la foto (quatre llavors per forat).
 2. La renglera més propera a cada jugadora és el seu camp.
 3. Es juga per torns alterns.
 4. En el seu torn, cada jugador/a escull un forat qualsevol del seu camp que no estigui buit. N’agafa totes les llavors i les redistribueix (sembra), posant-ne una en cada forat correlatiu, seguint el sentit contrari al de les agulles del rellotge.
 5. Si en sembrar hi ha prou llavors per a donar la volta al tauler, en arribar al forat d’on hem agafat les llavors, ens el saltem i continuem amb normalitat en el següent. El forat d’on hem començat un moviment ha de quedar buit al final d’aquest.
 6. Si la darrera llavor d’una sembra cau en un forat del camp contrari que en conté una o dues, fent així un total de dues o tres, les collim totes i les guanyem,deixant-les a part.
 7. Si hem collit, mirem el forat anterior. Si aquest forat també es del camp contrari i conté dues o tres llavors en total, també les collim i mirem l’anterior, i així fins que ens trobem en un forat que o bé no té dues o tres llavors, o bé no és del contrari.
 8. Si en un moment donat haguéssim de collir totes les llavors del camp contrari, deixant a l’oponent sense llavors per a continuar jugant, podríem fer la jugada, però no colliríem res.
 9. Si hem de sembrar i l’oponent no té llavors al seu camp, si podem hem de sembrar de manera que n’hi arribin. Si no podem, la partida s’acaba i ens quedem les llavors del nostre camp.
 10. A vegades ens trobarem que quan només resten dues o tres llavors en joc entrem en un cercle viciós. Aleshores es pot decidir acabar la partida i cadascú es queda les llavors que hi ha al seu camp.
 11. Guanya qui, al final de la partida, té més llavors.

  Text extret de http://www.manqala.org/wiki/index.php/Llibret/Auale
Aualé