Torna a Jugar en solitari
Segons la llegenda, possiblement va ser inventat a França per un noble tancat a la Bastilla durant el segle XVIII.
Existeix la versió del Solitari anglès amb 33 forats i 32 fitxes.
Què necessites?
Com es construeix?
  1. S'ha de dibuixar un tauler de joc com el de la foto. La distància entre les línies paral·leles dependrà de les dimensions de vostra safata.
  2. Enganxeu un gomet en cada una de les interseccions tal i com veieu a la foto (3,5,7,7,7,5,3)
  3. Finalment col·loqueu les fitxes de joc en tots els espais menys en el del centre.
Com es juga?
  1. Es diposen totes les fitxes omplint tot els espais del tauler menys el del centre.
  2. Les peces es poden moure saltant l'una per sobre l'altra sempre i quan darrera la fitxa saltada hi hagi un espai buit.
  3. Mai es pot fer un moviment en diagonal, ni saltar dues peces a l'hora.
  4. El jugador o jugadora guanya quan aconsegueix deixar una sola peça sobre el tauler de joc.
Solitari francès