Torna a Saltar i capturar
Es creu que va néixer a l'antic Egipte i que va ser portat a la Península Ibèrica pels musulmans. També el podeu trobar amb el nom àrab de quirkat o al-quirkat. En arribar a Occitània es va fusionar amb els taulers d'escacs i va originar el joc de les dames. Existeixen nombroses variants arreu del món.
Què necessites?
Com es construeix?
  1. Dibuixeu un tauler com el de la fotografia (el quadrat exterior ha de tenir entre 15 i 20 cm de costat).
  2. Pinteu 12 anelles d'un color i 12 d'un altre (hi ha llaunes de refresc i cervesa que ja són de colors).
Com es juga?
  1. Es col·loquen les peces tal i com es veu a la fotografia.
  2. Alternativament, els jugadors o jugadores mouen una de les seves fitxes a una posició buida adjacent, unida per una recta.
  3. Per capturar una peça de l'oponent s'ha de saltar per sobre d'una fitxa d'aquest, caient en un espai buit. Sempre s'han de respectar les línies del tauler.
  4. Es poden encadenar captures sempre i quan es facin amb la mateixa peça inicial.
  5. Les peces capturades són retirades del tauler.
  6. És obligatori capturar i si no ho fem, l'adversari pot retirar la nostra fitxa.
  7. Guanya qui es menja totes les peces de l'oponent o les hi immobilitza.
Alquerc