Hardware de la Maqueta del Funicular (SADEX)
Tal com s'explica a les especificacions del projecte, aquesta maqueta està feta amb material del Mecano de l'Aula de Tecnologia.

L'automatització s'ha fet amb l'equip SADEX, utilitzant una sèrie de mòduls per a implementar les corresponents Entrades i Sortides

La interconnexió entre els mòduls del SADEX i la regleta  de la maqueta es pot veure en els Esquemes Elèctrics

La part de control s'alimenta a 220 V (SADEX). La part de potència i necessita una pila de 4,5 V o una FA. (Motor, LEDs, Bombeta)

A la fotografia hi una una sèrie de zones actives, amb enllaços a explicacions de parts específiques del hardware
  Tornar al Menú Principal
Sonda de LlumSondes de So i de TemperaturaLEDs i PolitgesFinals de CursaM˛duls SADEX (Esquerra)M˛duls SADEX (Dreta)