Propostes didàctiques en format PDF (Acrobat)
(Materials elaborats per Aparicio, R; Magrans, M; Serrahima, C.)

Història 1
La representació del moviment i altres elements del llenguatge del
còmic, al llarg de la història de l'art.
Història 2
Les formes i els gèneres narratius.
Guió
De la idea al guió.
La Vinyeta 2
La planificació: fer un àlbum de plans.
La Vinyeta 3
Descobrir el pla amagat.
La Vinyeta 5
Mirem cap a l’horitzó.
Personatges 1
Creació de personatges: les proporcions i els cànons.
Personatges 2
Observació i creació d'expressions facials.
Personatges 3
Dibuixar expressions facials.
Símbols cinètics 1
Observació i classificació de símbols cinètics.
Símbols cinètics 2
Dibuixar símbols cinètics en vinyetes buides d'aquests símbols.
Onomatopeies 1
Observació i classificació d'onomatopeies.
Onomatopeies 2
Associació de les onomatopeies a les situacions que expressen.
Metàfores visuals
Metàfores visuals.
Globus
Els textos en el còmic. Representació d'expressions orals i pensaments.
Transicions
La representació del temps i l'espai: les transicions bàsiques entre vinyetes.
El·lipsis
El pas del temps entre vinyetes: les el·lipsis.
Textos
Fer un mural amb diversos tipus de lletres.
Retolació expressiva
Els títols de les historietes: la retolació expressiva.
Bibliografia comentada