ACTIVITAT 1.1
VECTORS: MÒDUL, DIRECCIÓ I SENTIT

Menú inicial

Menú de la unitat 1
Activitat següent


Un vector és un segment de recta orientat.

Un vector es caracteritza per:
1) el seu mòdul, que és la longitud del segment.
2) la seva direcció, que ve donada per la recta que passa per ell o qualsevol recta paral·lela.
3) el seu sentit, que és un dels dos sentits possibles sobre la recta que passa per ell.

Un vector no té una ubicació definida; pot traslladar-se a qualsevol lloc del pla sense modificar ni el seu mòdul, ni la seva orientació (direcció i sentit). Per aquesta raó és diu que els vectors són lliures.

Els vectors s'expressen amb una lletra minúscula o amb dues lletres majúscules, el seu origen i el seu extrem respectius. Per exemple, indica el vector que té origen en el punt P i extrem en el punt Q.

Sempre que sigui possible, posarem una fletxa damunt per indicar que és tracta d'un vector.

Els vectors serveixen per representar magnituds geomètriques i físiques que tenen mòdul, direcció i sentit, com translacions, velocitats i forces.

 

 

 


ACTIVITAT INTERACTIVA

El que caracteritza a un vector és el seu mòdul, la seva direcció i el seu sentit. Per tant, dos vectors són iguals si tenen el mateix mòdul, la mateixa direcció i el mateix sentit. Per exemple, tots els vectors de color negre de la figura són iguals.

Pots fer clic sobre els punts verds P i Q, desplaçar-los mantenint el clic, i obtenir altres conjunts de vectors iguals.

En canvi, el vector lila, que té sentit oposat, no és igual als vectors negres, és el vector oposat .


SOLUCIÓ
(Animació)


PROPOSTA DE TREBALL


Busca i consulta en diversos diccionaris i enciclopèdies altres significats de la paraula vector. Escriu les conclusions en el teu quadern de treball.


FI DE L'ACTIVITAT 1.1
VECTORS: MÒDUL, DIRECCIÓ I SENTIT

Menú inicial

Menú de la unitat 1
Activitat següent