ACTIVITATS SOBRE VECTORS EN EL PLA

UNITAT 1
Treball amb vectors donats gràficament
UNITAT 2
Treball amb vectors utilitzant coordenades i components
UNITAT 3
Mòduls i arguments.
Vectors en forma polar.

UNITAT 4
Primeres aplicacions dels vectors a la geometria plana

UNITAT 5
Producte escalar
de dos vectors

Aquestes activitats han estat realitzades amb Cinderella, requereixen pantalla configurada a 800x600 píxels y és aconsellable utilitzar grandària de font mitjana. És imprescindible tenir el mouse en condicions òptimes de funcionament.

En començar cal tenir paciència ja que la càrrega de la primera activitat és generalment lenta; pot trigar alguns minuts, depenent de la velocitat de transferència des del servidor. Un cop s'ha carregat una activitat, la càrrega de les restants és molt més ràpida i es realitza en segons.


"When I look up a geometric theorem on the web, I want more than some pages that I can print out. I want to experience it, use it, change it, compare it. I want to interact with it."

Tesi doctoral d'Ulrich Kortenkamp, coautor de Cinderella (1999)

 

Autor: Jaume Bartrolí Brugués
jbartrol@pie.xtec.es
IES Manuel Carrasco i Formiguera de Barcelona