VECTORS - UNITAT 4

Primeres aplicacions dels vectors


Tornar al menú principal

ACTIVITAT 4.1
Punt mitjà d'un segment

ACTIVITAT 4.2
Simètric d'un punt respecte d'un altre punt

ACTIVITAT 4.3
Divisió d'un segment en més de dues parts

ACTIVITAT 4.4
Baricentre d'un triangle

ACTIVITAT 4.5
Paral·lelisme de vectors

ACTIVITAT 4.6
Alineació de punts

ACTIVITAT 4.7
Sobre paral·lelograms

ACTIVITAT 4.8
Introducció a les bases:
la base canònica

ACTIVITAT 4.9
Bases no canòniques

ACTIVITAT 4.10
Bases no canòniques i obliqües