ACTIVITAT 4.3
DIVISIÓ D'UN SEGMENT EN MÉS DE DUES PARTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Imaginem ara que volem dividir un segment AB en tres parts iguals, és a dir, trobar dos punts P1 i P2 del segment que el divideixin en tres parts iguals.

Aquests punts P1 i P2 verificaran:        

Aleshores podem obtenir P1 i P2 fent una translació del punt A segons els vectors 12 respectivament:
                  

Si A(a1,a2) i B(b1,b2), aquests últims resultats ens diuen que els punts P1 i P2 són:


ACTIVITAT INTERACTIVA

Troba les coordenades dels dos punts P1 i  P2 que divideixen el segment AB en tres parts iguals en els següents casos.

Comprova després els resultats utilitzant l'applet de la dreta.

a) A(5,3) i B(-4,-3)

b) A(0,-4) i B(-3,5)

c) A(-5,1) i B(1,6)

d) A(2,-2) i B(-3,2)

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Siguin A(a1,a2) i B(b1,b2), i suposa ara que vols dividir el segment AB en cinc parts iguals pels punts P1, P2, P3 i P4. Demostra que aquests quatre punts es poden obtenir a partir de les fórmules:

 

FI DE L'ACTIVITAT 4.3
DIVISIÓ D'UN SEGMENT EN MÉS DE DUES PARTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent