ACTIVITAT 4.1
PUNT MITJÀ D'UN SEGMENT

Menú inicial

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Donats dos punts A i B, el punt mitjà del segment AB és el punt M que el divideix en dos segments AM i MB d'igual longitud.

Podem obtenir el punt M traslladant el punt A segons el vector , o el vector B segons el vector . Com que fer translacions equival a sumar vectors (veure l'activitat 2.7), tenim:                 M = A +
                                              M = B +

Considerem la primera de les dues igualtats anteriors. Al ser M punt mitjà de AB, es verifica:
                                               

A més a més, podem obtenir el vector fent la diferència entre B i A: = B A.

Enllaçant totes les igualtats anteriors, tenim:
                   

Si A(a1,a2) i B(b1,b2), aquest resultat ens diu que el punt mitjà M del segment AB és:
                                         


ACTIVITAT INTERACTIVA

Calcula el punt mitjà M del segment AB en els següents casos.
Utilitza primer la fórmula 
i comprova després en l'applet de la dreta que M s'obté quan .

1) A(2,6) i B(10,2)

2) A(-1,1) i B(9,5)

3) A(6,-2) i B(-1,5)

4) A(0,0) i B(3,7)

5) A(-4,2) i B(4,-2)

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Dibuixa el triangle de vèrtexs A(1,-3 ), B(-3,5 ) i C(5,7), calcula les coordenades dels punts mitjans de cadascun dels seus costats i situa'ls als llocs corresponents.

FI DE L'ACTIVITAT 4.1
PUNT MITJÀ D'UN SEGMENT

Menú inicial

Menú de la unitat 4
Activitat següent