VECTORS - UNITAT 5

Producte escalar de dos vectors


Tornar al menú principal

ACTIVITAT 5.1
Definició de producte escalar de dos vectors

ACTIVITAT 5.2
Interpretació geomètrica del producte escalar

ACTIVITAT 5.3
Propietats: commutativitat i associativitat respecte els escalars

ACTIVITAT 5.4
Propietats: distributivitat respecte de la suma

ACTIVITAT 5.5
Obtenció del producte escalar a partir dels components

ACTIVITAT 5.6
Perpendicularitat de dos vectors

ACTIVITAT 5.7
Cosinus de l'angle que formen dos vectors

ACTIVITAT 5.8
Projecció d'un vector sobre un altre

ACTIVITAT 5.9
Retrobem un teorema atribuït a Tales de Milet

ACTIVITAT 5.10
Retrobem el teorema de Pitàgoras