ACTIVITAT 5.6
PERPENDICULARITAT DE VECTORS I PRODUCTE ESCALAR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent

Segons la definició de producte escalar, que és ·=||||cos(^), si tenim dos vectors i no nuls i perpendiculars, el seu producte escalar és zero (ja que formen un angle de 90º i cos90º = 0).

Recíprocament, si el producte escalar de dos vectors no nuls i és zero, el cosinus de l'angle que formen ha de ser zero (ja que no són zero ni || ni ||), l'angle que formen és de 90º, i els vectors són perpendiculars.

Aquest fet ens permet donar la següent definició:
                      Dos vectors són perpendiculars (u ortogonals)
                                si el seu producte escalar és zero
Simbòlicament, si indiquem la perpendicularitat amb
^:  ^  Û  · = 0

És interessant observar dues coses:
1) Recordant com es calcula el producte escalar a partir dels components, la condició de perpendicularitat de dos vectors donats pels seus components és
           = (a1,a2 ^ = (b1,b2)     Û   · = a1b1+ a2b2 = 0
2) Hem estès la definició de perpendicularitat també a vectors nuls, i segons aquesta nova definició, el vector nul és perpendicular a qualsevol altre vector.


ACTIVITAT INTERACTIVA

1) Utilitzant
 ·= (a1,a2)·(b1,b2) = a1b1+ a2b2 digues quins dels següents parells de vectors tenen producte escalar zero i, per tant, són perpendiculars. Comprova-ho a l'applet de la dreta.

a) (4,1) i (1,4)

b) (4,1) i (-1,4)

c) (-1,2) i (4,2)

d) (3,2) i (1,-3)

e) (6,2) i (-1,3)

f) (5,2) i (0,0)

g) (3,2) i (-3,-2)

h) (6,-3) i (2,-1)

i) (2,1) i (4,5)

j) (3,0) i (0,-2)

2) Dibuixa el vector = (-2,3) i tracta de dibuixar dos vectors perpendiculars a . Quins són els seus components?

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
1) Obté dos vectors perpendiculars a cadascun dels vectors:
= (5,6)
= (-7,4)
= (-3,-1)
= (0,-3)
2) Obté dos vectors perpendiculars al vector= (4,3) que tinguin mòdul 10.

FI DE L'ACTIVITAT 5.6
PERPENDICULARITAT DE VECTORS I PRODUCTE ESCALAR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent