VECTORS - UNITAT 2

Treball amb vectors utilitzant
coordenades i components

Prem sobre el botó d'aturar del navegador si vols aturar aquesta animació.
Prem sobre el botó d'actualitzar del navegador per reiniciar-la.


Tornar al menú principal

ACTIVITAT 2.1
Components d'un vector

ACTIVITAT 2.2
Suma de vectors utilitzant components

ACTIVITAT 2.3
Regla del paral·lelogram

ACTIVITAT 2.4
Associativitat de la suma

ACTIVITAT 2.5
Commutativitat de la suma

ACTIVITAT 2.6
Sumes i restes de vectors

ACTIVITAT 2.7
Vectors i translacions

ACTIVITAT 2.8
Vectors i forces.
Un exemple:
un vaixell en un canal

ACTIVITAT 2.9
Productes per escalars i combinacions lineals

ACTIVITAT 2.10
Més sobre combinacions lineals