ACTIVITAT 2.2
SUMA DE VECTORS TREBALLANT AMB COMPONENTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent

La suma de vectors és una operació molt fàcil de fer quan es treballa amb components; n'hi ha prou amb sumar els dos parells de components, el 1r. amb el 1r. i el 2n. amb el 2n.

Així, en la figura tens fetes les sumes següents:

+ =  (1 , 3) + (4 , 2)  =  (1+ 4 , 3+3)  =  (5 , 5)
   + =  (-1,-3) + (5 , 2)  =  (-1+ 5,-3+2)  =  (4 , -1)

En general, si = (u1 , u2)  i = (v1 , v2), aleshores

+ = (u1 , u2) + (v1 , v2) = (u1+ v1 , u2+ v2)


ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens dos vectorsi, i el seu vector suma +. Pots moure els punts verds per variar els vectors.

Fes gràficament les següents sumes de vectors donats pels seus components:

1)   (4,-2) + (2, 5)
2)   (-3,1) + (4,-7)
3)   (0,-4) + (-6,7)
4)   (3,-3) + (3,-3)
5)   (5, 4) + (1,-4)
6)   (-5,3) + (5,-3)

Observa que sempre es verifica:
         Components de (+) =
    Components de+ Components de

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Fes les següents sumes de vectors representant-los en un full quadriculat:

a)    (-2 , 4) + (5 , 2)

d)    (-3 , 3) + (-3 , 3)

b)    (1 , -3) + (-7 , 4)

e)    (4 , 5) + (-4 , 1)

c)    (-4 , 0) + (7 , -6)

f )    (3 , -5) + (-3 , 5)


FI DE L'ACTIVITAT 2.2
SUMA DE VECTORS TREBALLANT AMB COMPONENTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent