VECTORS - UNITAT 1

Treball amb vectors donats gràficament


Prem sobre el botó d'aturar del navegador si vols aturar aquesta animació.
Prem sobre el botó d'actualitzar del navegador per reiniciar-la.


Tornar al menú principal

ACTIVITAT 1.1
Vectors: mòdul, direcció i sentit

ACTIVITAT 1.2
Suma de vectors

ACTIVITAT 1.3
Commutativitat de la suma.
Regla del paral·lelogram

ACTIVITAT 1.4
Associativitat de la suma

ACTIVITAT 1.5
Commutativitat de la suma de tres o més vectors

ACTIVITAT 1.6
Sumes i restes de vectors

ACTIVITAT 1.7
Producte d'un escalar per un vector

ACTIVITAT 1.8
Combinacions lineals de dos vectors

ACTIVITAT 1.9
Combinacions lineals de tres o més vectors

ACTIVITAT 1.10
Distributivitat del producte respecte de la suma