ACTIVITAT 1.2
SUMA DE DOS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent


La suma de dos vectors i és un altre vector obtingut així:

1) Posem a continuació de , fent coincidir l'origen de amb l'extrem de .
2) L'origen de la suma és l'origen de .
3) L'extrem de la suma és l'extrem de .

És a dir, és el vector que va des de l'origen de fins a l'extrem de quan hem posat a continuació de .

Observa que si i , aleshores . És a dir, .

Si sumem un vector amb el seu oposat obtenim un vector reduït a un punt (el seu origen i extrem coincideixen); es tracta del vector nul o vector zero que s'expressa:
                                                           + (-) =
ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens dos vectors i , i el seu vector suma .

Pots moure els orígens i els extrems de tots els vectors, els punts verds A, B i C .

Mou els punts A, B i C, i observa com es comporta la suma de dos vectors.

Pots aconseguir que la suma valgui zero?

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els vectors
Realitza en la teva llibreta de treball les següents sumes:

+ , + , + , + , +, + , +  i +

FI DE L'ACTIVITAT 1.2
SUMA DE DOS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent