ACTIVITAT 1.4
ASSOCIATIVITAT DE LA SUMA

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent


Si volem sumar tres vectors, , i , tenim dues possibilitats:
1) Sumar i , i al resultat sumar-li .
    Aquesta operació s'expressa (+) +.
2) Sumar amb el resultat de sumar i .
    Aquesta operació s'expressa+ (+).

La figura de la dreta mostra que el resultat és el mateix, és a dir
                            (+) + = + (+)

Aquesta és la propietat ASSOCIATIVA de la suma de vectors. Gràcies a aquesta propietat podem escriure ++ en comptes de (+) +, o de + (+).ACTIVITAT INTERACTIVA

Aquesta construcció posa de manifest que
els vectors (+) + i + (+) sempre coincideixen.

Pots moure els punts verds i amb ells els vectors,i per tal que et convencis.

Mou-los de moltes formes i observa que sempre es verifica

(+) + = + (+)


SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els mateixos vectors que en l'activitat anterior

Realitza en la teva llibreta de treball les següents sumes:
1) (+) + i + (+). Comprova que el resultat és el mateix.
2) (+) + i + (+). Comprova que el resultat és el mateix.

FI DE L'ACTIVITAT 1.4
ASSOCIATIVITAT DE LA SUMA

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent