ACTIVITAT 1.5
COMMUTATIVITAT DE LA SUMA DE TRES O MÉS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent


A l'activitat anterior hem vist que podem escriure++ en comptes de (+) + o de + (+). Combinant l'associativitat amb la commutativitat, podem escriure

++ = ++ = ++ = ++ = ++= etc.

És a dir, podem sumar tres vectors posant-los en l'ordre que vulguem; sempre obtindrem el mateix resultat.

També podem aplicar la commutativitat en la suma de més de tres vectors:

++++ = ++++ = ++++ = etc.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens una construcció que representen la suma de tres vectors = ++.

Pots traslladar els tres vectors, i movent el corresponent punt verd. Intenta fer-ho.

1) Fes una construcció que representi la suma = ++. És a dir, canvia l'ordre dels sumands i comprova que s'obté el mateix vector .

2) Repeteix la construcció representant ara la suma = ++.

3) Finalment, representa com a suma dels tres vectors, i en un ordre diferent dels dos anteriors.

                       SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els mateixos vectors que en l'activitat anterior
Realitza en la teva llibreta de treball les següents sumes:
     
1) ++ i ++. Comprova que el resultat és el mateix.
      2) ++ i ++. Comprova que el resultat és el mateix.

FI DE L'ACTIVITAT 1.5
COMMUTATIVITAT DE LA SUMA DE TRES O MÉS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent