ACTIVITAT 1.6
SUMES I RESTES DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent

La resta o diferència entre dos vectors i s'expressa - i es defineix com la suma del primer d'ells amb l'oposat del segon:
                                          -= + ( -)

Per dibuixar la diferència - podem col·locar - a continuació de , i unir l'origen de amb l'extrem de  -.

També podem usar la regla del paral·lelogram per dibuixar la diferència -. A més a més, aquesta regla permet obtenir fàcilment totes les sumes i restes possibles dels dos vectors i , és a dir, +, -, -+ i --.

Observa que  -+= - (-)  i que --= - (+).

ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens dos vectors, i , i els quatre vectors

  +
  -
 -+
--

obtinguts aplicant la regla del paral·lelogram.

Pots moure els extrems dels vectors i . Mou-los de moltes formes i observa com es comporten les sumes/restes dels dos vectors i .

SOLUCIÓ (Animació)


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els mateixos vectors que a l'activitat anterior
Realitza en la teva llibreta tres construccions com la de l'activitat interactiva per obtenir les següents sumes i restes:
           1) +, -+, - i --
           2) +, -+, - i --
           3) +, -+, - i --

FI DE L'ACTIVITAT 1.6
SUMES I RESTES DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent