ACTIVITAT 1.10
DISTRIBUTIVITAT DEL PRODUCTE RESPECTE DE LA SUMA

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1

Quan es multiplica un escalar m per la suma de dos vectors i s'obté el mateix resultat que si es multipliquen i per m, i després es suma el resultat. És a dir,
                                         m (+) = m+ m

Aquesta propietat rep el nom de distributivitat del producte respecte de la suma. Per exemple, les dues figures de la dreta posen de manifest que

2(+) = 2+ 2
-1,5(+) = -1,5 - 1,5

Altres distributivitats que es verifiquen són: m (-) = m- m
                                                           (m+n)= m+ n
                                                           (m - n)= m- n


ACTIVITAT INTERACTIVA

Aquesta construcció posa de manifest que
            2,5(+) = 2,5+ 2,5
Pots moure els punts verds i, amb ells, els vectors ,i m(+). Mou-els i fes construccions que posin de manifest que:

1)  3(+) = 3+ 3

2)  - 2(+) = - 2- 2

3)  1,5(+) = 1,5+ 1,5

4)  2,25(+) = 2,25+ 2,25

Mou-los d'altres formes i comprova que sempre es verifica
         m(+) = m+ m

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els vectors
Fes en la teva llibreta de treball tres construccions que posin de manifest les següents igualtats:

1)  3(+) = 3+ 3               2)  - 2(+) = - 2- 2               3)  1,5(+) = 1,5+ 1,5

FI DE L'ACTIVITAT 1.10
DISTRIBUTIVITAT DEL PRODUCTE RESPECTE DE LA SUMA

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1