ACTIVITAT 1.9
COMBINACIONS LINEALS DE TRES O MÉS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent

Donats tres vectors, , i , i tres escalars, r, s i t (és a dir, tres nombres), el vector
                                                r+ s+ t
direm que és una combinació lineal dels vectors , i .

A la figura de la dreta tens dues combinacions lineals de , i :
                      el vector, que és = 1,5+ 2+ 1,75
                      el vector, que és = 3 - 1,5+ 3,25

El concepte de combinació lineal es pot estendre a qualsevol nombre de vectors, per exemple
                                      5- 3 + 4- 2+
és una combinació lineal de 5 vectors.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Movent els punts verds, dibuixa els següents vectors :

1) = 3+ 1,5+ 2

2) =++

3) = - 2+ 3+ 2,5

4) = 2- 3+ 4

5) = 1,5+ 1,75- 3

6) = -+ 2- 5

7) = 3- 2- 2

8) = ---
                         SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els vectors
Dibuixa en la teva llibreta de treball els següents vectors:

= 1,5+ 2+ 1,75               i                 = 3 - 1,5+ 3,25   

FI DE L'ACTIVITAT 1.9
COMBINACIONS LINEALS DE TRES O MÉS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent